ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka te o uvjetima korištenja

 

Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom internetske stranice ewallet.hr, u vlasništvu trgovačkog društva mStart plus d.o.o. (dalje u tekstu: mStart plus), Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio te da je suglasan s ovom Izjavom o tajnosti i povjerljivosti podataka te o uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Izjava o povjerljivosti podataka). Ukoliko Korisnik nije suglasan s uvjetima, dužan je suzdržati se od korištenja internetske stranice ewallet.hr.

Dokumenti objavljeni na internetskoj stranici ewallet.hr smiju se kopirati samo za nekomercijalnu i osobnu upotrebu te uz navođenje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima, kao i svih ograničenja od odgovornosti navedenih na web-stranici ewallet.hr. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ewallet.hr dopuštena je samo uz prethodno izričito odobrenje tvrtke mStart plus.

mStart plus poduzima sve napore kako bi informacije na internetskoj stranici ewallet.hr bile točne, no ne daje jamstva niti odgovara za točnosti ili potpunosti istih.

Izmjena Izjave o povjerljivosti podataka

mStart plus ovlašten je izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku, objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na internetskoj stranici ewallet.hr. Izmjene Izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave. Ukoliko se Korisnik služio internetskom stranicom ewallet.hr nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, pretpostavlja se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. mStart plus ne odgovara za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Voditelj obrade

mStart plus vodi računa o sigurnosti i privatnosti osobnih podataka Korisnika. Ova Izjava o povjerljivosti podataka ima svrhu objasniti kako i zašto prikupljamo Vaše osobne podatke, te kako ih koristimo.

U kontekstu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Voditelj obrade je: mStart plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge, Slavonska avenija 11A, HR-10000 Zagreb, OIB: 34164006371.

Za sve upite i prigovore vezane uz sigurnost i privatnost osobnih podataka Korisnika, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu podataka: zastita.podataka@mstart.hr. Svoju prijavu Korisnik može poslati i putem pošte na adresu: mStart plus d.o.o., Službenik za zaštitu podataka, Slavonska avenija 11A, HR-10000 Zagreb.

Vrste prikupljenih podataka i njihova uporaba

Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskoj stranici ewallet.hr, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, slanje upita ili traženje informacija, mStart plus može zatražiti od Korisnika pružanje određenih osobnih podataka: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj, datum rođenja.

mStart plus prikuplja navedene osobne podatke Korisnika u svrhu unapređenja rada internetske stranice, poboljšanja oglašivačkih i promocijskih napora, analize uporabe internetske stranice, rješavanja problema, provedbe administracijskih zadataka, uspostavljanja kontakta, poštivanja ugovora, uključujući Izjavu o povjerljivosti podataka, poštivanja pozitivnih pravnih propisa te suradnje s tijelima javne vlasti.

mStart plus može prikupljati podatke koji ne identificiraju specifičnog Korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice ewallet.hr, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice ewallet.hr, vrstu pretraživača kojeg Korisnik upotrebljava te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove podatke prilikom posjete internetskim stranicama ewallet.hr, putem „kolačića“ i drugih alata. mStart plus koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje internetske stranice, analizu trendova, analizu usklađenosti s pozitivnim pravnim propisima te za suradnju s tijelima javne vlasti. Više o „kolačićima“ pročitajte u našoj Izjavi o kolačićima.

mStart plus ne prikuplja osobne podatke putem svoje internetske stranice, osim ako ih Korisnik dobrovoljno pruži u svrhu realiziranja konkretnih aktivnosti. Ako Korisnik ne pruži osobne podatke za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Otkrivanje osobnih podataka

mStart plus neće otkrivati osobne podatke Korisnika trećima, pri čemu se trećima ne smatraju povezana društva Fortenova grupe d.d.

mStart plus pruža određene usluge i proizvode preko trećih pružatelja usluga. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun tvrtke mStart plus kao što su slanje i distribucija administrativnih i promocijskih e-mail poruka. mStart plus može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim pružateljima usluga radi slanja pošte i elektroničke pošte, uklanjanja duplikata podataka na popisima Korisnika, analize podataka, pružanja usluga oglašavanja, osiguravanja rezultata pretrage i veze, upravljanja internetskom stranicom, rješavanja problema i pružanja korisničkih usluga.

mStart plus ovlašten je otkriti podatke o Korisniku samo u svrhu zaštite tvrtke, radi ispunjenja zakonskih obveza, osiguranja usklađenosti s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka ili sa sklopljenim ugovorima, radi zaštite prava vlasništva ili sigurnosti ove internetske stranice, sigurnosti Korisnika ili drugih osoba.

Brisanje, nadopuna i ispravljanje osobnih podataka

Korisnik je ovlašten zatražiti brisanje, nadopunu ili izmjenu bilo koje vrste svoga osobnog podatka navedenog u ovoj Izjavi o povjerljivosti podataka, slanjem e-mail poruke na adresu: zastita.podataka@mstart.hr. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti svoje: ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje osobne podatke prikupljene putem web-stranice ewallet.hr želi brisati, nadopuniti ili izmijeniti.

Zaštita podataka

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, mStart plus poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Korisnik može pristupiti osobnim podacima koje mStart plus prikuplja putem internetske stranice pomoću zaporke i e-mail adrese ili kontaktom na e-mail adresu: zastita.podataka@mstart.hr. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama.

Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili preko bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako mStart plus provodi komercijalno razumne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo kojeg podatka prenesenog na ili s internetske stranice ewallet.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve podatke primi.

Maloljetnici

mStart plus može prikupljati ili zadržavati osobne podatke djece mlađe od 16 godina samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom, sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se samo na osobne podatke koje mStart plus prikuplja od Korisnika. Druge internetske stranice, kojima se može pristupiti putem internetske stranice ewallet.hr, imaju svoje izjave o povjerljivosti i o prikupljanju podataka te o načinima njihova korištenja. mStart plus ne odgovara za načine i uvjete rada navedenih internetskih stranica.

Povjerljiva osoba

Za kompaniju mStart plus imenovane su povjerljiva osoba i njena zamjenica.

Ivana Miloš imenovana je povjerljivom osobom za zaprimanje prijava nepravilnosti i za vođenje takvih postupaka u tvrtki mStart plus. Povjerljivu osobu može se kontaktirati preko e-mail adrese: povjerljiva.osoba@mstart.hr.

Za zamjenicu povjerljive osobe imenovana je Valentina Tina Mučnjak, a može ju se kontaktirati preko e-mail adrese: zamjenik-povjerljiva.osoba@mstart.hr.

Svoju prijavu Korisnik može poslati i putem pošte na adresu: mStart plus d.o.o., Slavonska avenija 11A, HR-10000 Zagreb, uz obaveznu naznaku kome podnosi prijavu, Povjerljivoj osobi ili Zamjenici povjerljive osobe.

Primjena Izjave

Ova Izjava o povjerljivosti podataka primjenjuju se od 1. travnja 2019. do opoziva od strane tvrtke mStart plus.

(Zadnja izmjena Izjave o povjerljivosti podataka: 03.08.2021.)